De ins en outs van actieve veredeling

Om de economische activiteit te bevorderen, bieden veel landen de mogelijkheid om douanerechten te schorsen of op te heffen door gebruik te maken van bijzondere douaneregelingen. Met bijzondere douaneregelingen zoals actieve veredeling (AV) en passieve veredeling (PV) kunt u uw goederen opslaan, tijdelijk gebruiken, veredelen of herstellen en schorsing of gedeeltelijke of volledige vrijstelling van invoerrechten verkrijgen. In deze whitepaper gaan we nader in op twee types veredeling: actieve veredeling en passieve veredeling. 

NL IP OP Landing Page (1)

 

  • Bijzondere douaneregelingen kunnen bedrijven helpen om de kosten van douanerechten op ingevoerde goederen te besparen of uit te stellen, met een positieve impact op hun resultaat als gevolg.
  • Voor bedrijven die te maken hebben met veredeling en distributie en voor andere productiebedrijven die aan hoge douanetarieven zijn onderworpen, kan het gebruik van bijzondere douaneregelingen zeer voordelig zijn.
  • De wettelijke administratie en rapportage van douanevergunningen, inventarissen en belastingentrepots die aan de douaneautoriteiten moeten worden verstrekt, kunnen omslachtig zijn voor douanemanagers.
  • Inzicht in mogelijke besparingen op douanerechten en up-to-date informatie over de voorraad in real time worden belangrijke factoren bij de beslissing van een bedrijf om voor bijzondere douaneregelingen te kiezen.