MASP – De digitale toekomst van douanemanagement

In de Europese Unie (EU) zijn nieuwe beleidslijnen voor elektronische procedures vastgelegd in het Multi-Annual Strategic Plan for Electronic Customs (MASP-C, strategisch meerjarenplan voor de elektronische douanesystemen), waarbij papieren douaneprocedures tegen medio 2025 volledig vervangen moeten zijn. Het MASP-C biedt richtlijnen waarmee meerdere strategische doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt. 

Copy of NL - MASP-1-1

 

  • Zorgen voor juridische, zakelijke en technische governance voor nieuwe IT-projecten op douanegebied
  • Alle EU-douanesystemen afstemmen op de Union Customs Code (UCC, douanewetboek van de Unie) en de Common Transit Convention (CTC, conventie voor gemeenschappelijk douanevervoer)
  • Een efficiëntere handel bevorderen
  • De veiligheid aan de buitengrenzen van de EU versterken
  • Smokkel en fraude verminderen dankzij beter traceerbare processen