MASP – De digitale toekomst van douanemanagement

In de Europese Unie zijn nieuwe beleidslijnen voor elektronische procedures vastgelegd in het Multi-Annual Strategic Plan for Electronic Customs (MASP-C, strategisch meerjarenplan voor de elektronische douanesystemen), waarbij papieren douaneprocedures tegen medio 2025 volledig vervangen moeten zijn. Het MASP-C biedt richtlijnen waarmee meerdere strategische doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt. 

Copy of NL - MASP-1-1

Lees deze whitepaper om te leren over het Multi-Annual Strategic Plan en hoe dit effect heeft op douane processen in de EU. Ontdek de geupdate planning en de vereisten van de geimpacteerde douanesystemen.