AEO Tool in Dutch

Het verkrijgen van een Authorised Economic Operator (AEO) certificaat wordt hoe langer hoe belangrijker voor bedrijven. Er zijn twee types AEO certificaten : het certificaat voor douanevereenvoudigingen (AEOC) en het certificaat voor veiligheid (AEOS).

HubSpot Video

 

Een AEO status wordt gegeven aan bedrijven die als betrouwbaar kunnen worden beschouwd wat betreft hun douane-activiteiten en het certificaat biedt daarom enkele voordelen in de Europese Unie. Een van deze voordelen is de mogelijkheid, als AEO zijnde, om te kunnen genieten van een verminderde of volledig kwijtgescholden borgstelling. Zonder vrijstelling van deze borgstelling, moeten bedrijven een borgstelling garanderen die gelijk staat aan 100% van het referentiebedrag (of 30% in specifieke gevallen). Bovenstaande houdt in dat de douane-autoriteiten de geborgde bedragen, die tot op de dag van vandaag bestaan, zullen herberekenen.

In deze webinar zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • De voordelen voor bedrijven om het AEO certificaat te behalen
  • De laatste ontwikkelingen die betrouwbare Authorized Economic Operators (AEOs) toelaten te genieten van een vrijstelling van de garantie en de keuze geven de plaats van controle te bepalen
  • Onze AEO tool, waarmee u gemakkelijk uw AEO certificaat kan behalen en instandhouden