Skip to content
BE (Dutch)

E-globalisatie: de Nieuwe Generatie Belgische Douaneprocessen

Wat is het?

E-globalisatie versnelt het aangifteproces door het elektronisch consolideren van douaneaangiften op wekelijkse of maandelijkse basis in plaats van een aparte aangifte per transactie te versturen.

Hoe werkt het?

E-globalisatie geeft AEO conforme bedrijven de mogelijkheid om Entry in Declarant’s Records (EIDR) (Inschrijving in de Administratie van de Aangever) te gebruiken, met een elektronische aanvullende aangifte die refereert naar een of meerdere EIDRs tot 999 items (1 classificatiecode per lijn). Die aanvullende aangiften moeten tijdens een bepaalde globalisatieperiode (week/maand) naar de douaneautoriteiten worden gestuurd, gevolgd door een eindbericht. E-globalisatie geeft de mogelijkheid om slechts op wekelijkse of maandelijkse basis data naar de douaneautoriteiten te sturen, maar de douaneautoriteiten moedigen bedrijven wel aan om tussenberichten op regelmatigere tijdstippen in te sturen. Aangezien de globalisatieaangifte beperkt is tot 999 items, is het mogelijk dat meerdere aangiften moeten worden verstuurd. Het unieke LRN-nummer is de link naar de globalisatieaangifte.

Het process bestaat uit drie stappen:

 1. Een startbericht dat aangeeft dat de globalisatieperiode start

 2. Tussenberichten waarin item masterdata kan worden doorgegeven met behulp van XML berichten. Die bevatten een volledige dataset, inclusief item masterdata, net zoals een standaardaangifte.
  Opmerking: De douaneautoriteiten raden aan om tussenberichten te versturen per zending omwille van de risico-analyse en het nieuwe datamodel op shipment-level (gebaseerd op het UCC data model).

 3. Een geconsolideerd eindbericht naar de douaneautoriteiten op het einde van de globalisatieperiode dat het einde van de globalisatie aangeeft. Er is slechts één eindbericht mogelijk per LRN.

De te betalen invoerrechten en BTW zijn verschuldigd op het moment van het insturen van het eindbericht, door middel van de FRCT rekening. Op het moment dat het eindbericht wordt ingestuurd moet er dus voldoende geld op de FRCT rekening staan. Van ieder tussenbericht ontvangt u de verschuldigde bedragen, op basis waarvan een inschatting kan gemaakt worden van het finaal te betalen bedrag. Als er niet voldoende geld op de FRCT-rekening staat wordt er een foutbericht gestuurd. Een tweede eindbericht moet dan ingestuurd worden zodra er voldoende geld op de FRCT rekening staat.

Waarom e-globalisatie?

E-globalisatie is een opgelegde wettelijke verandering doorgevoerd door de Belgische douaneautoriteiten. Alle bedrijven die momenteel gebruik maken van globalisatie zullen hun manier van werken moeten aanpassen naar e-globalisatie vanaf, ten laatste, 1 februari 2022.

Aangezien e-globalisatie een volledige dataset inclusief item masterdata vereist, vervalt het voordeel van aangeven met een gelimiteerde dataset. Daarentegen is het voornaamste voordeel om e-globalisatie te implementeren dat u niet langer moet wachten op een bericht van de douaneautoriteiten dat aangeeft dat de goederen zijn vrijgegeven. Goederen kunnen dus verzonden en ontvangen worden zonder een aangifte in real time, wat aanzienlijk wat tijd kan besparen in het aangifteproces.

Op wie heeft e-globalisatie effect en wanneer wordt het van toepassing?

Alle bedrijven die momenteel gebruik maken van globalisatie zullen hun manier van werken moeten aanpassen naar e-globalisatie vanaf, ten laatste, 1 februari 2022 om globalisatieaangiften te kunnen blijven gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat de overgang naar e-globalisatie vlot verloopt, raden de Belgische douaneautoriteiten aan om de overstap te maken vanaf het moment dat de testen en pilootprogramma’s successvol afgerond zijn in de loop van het eerste kwartaal van 2021. Ons C4T expert services team kan u helpen deze overstap te maken door middel van workshops.

Hoe bereid ik mij voor op e-globalisatie?

Om gebruik te maken van e-globalisatie zal u over enkele vergunningen moeten beschikken: een vergunning voor EIDR (Inschrijving in de Administratie van de Aangever), een voor Customs Warehouse (Douane-Entrepot) indien u gebruik maakt van bijzondere douaneregelingen; en u moet AEO-conform zijn. Als u reeds een vergunning voor globalisatie heeft, kan u deze verder gebruiken, maar u zal wel moeten overstappen naar e-globalisatie.

Meer antwoorden op veelgestelde vragen kan u terugvinden op de website van Nationaal Forum.

 

Moet mijn bedrijf e-globalisatie gebruiken?

Bedrijven die momenteel gebruik maken van globalisatie zullen hun manier van werken moeten aanpassen naar e-globalisatie vanaf, ten laatste, 1 februari 2022 om globalisatieaangiften te kunnen blijven gebruiken.

Als uw bedrijf momenteel nog geen gebruik maakt van globalisatie, kan ons expert services team u helpen bij het evalueren of het voor uw bedrijf waardevol kan zijn e-globalisatie te gebruiken.

Verschillende aspecten moeten bekeken worden zoals het tijdstip om goederen in het vrij verkeer te brengen, het cash-flow effect, de vereisten wat betreft rapportering en de flexibiliteit van de supply chain. Onze experten kunnen adviseren of e-globalisatie waardevol kan zijn voor uw bedrijf en helpen met de aanvraag van de nodige vergunningen. Daarnaast kunnen zij een impactanalyse en datakwaliteitsreview uitvoeren om de additionele datavereisten te identificeren en potentiële optimalisaties aan te bevelen die noodzakelijk zijn om e-globalisatie toe te passen.

Automatiseer e-globalisatie met CAS

C4T’s customs compliance software, CAS, ondersteunt e-globalisatie, dat geintegreerd werd in de reeds bestaande CAS Declarations module. Alle CAS klanten kunnen e-globalisatie dus gemakkelijk implementeren tegen de deadline van 1 februari 2022.

Dankzij de mogelijkheid om tussenberichten te aggregeren in CAS, hoeven minder berichten naar de douaneautoriteiten gestuurd te worden wat de opvolging bij de douane vergemakkelijkt.

Daarnaast faciliteert de CAS Master Data module een eenvoudige integratie van iteminformatie in de aangiften. E-globalisatie-aangiften kunnen automatisch of manueel verstuurd worden naar de douaneautoriteiten. Het manueel insturen maakt het mogelijk de aangifte, indien nodig, te corrigeren voordat het bericht naar de douane verstuurd wordt. Aangezien de vergunningen eveneens in CAS beheerd worden, zal CAS het startbericht automatisch genereren aan het begin van de globalisatieperiode, vermeld in de vergunning. Rapporten en dashboards zijn beschikbaar in onze Insights module, waardoor u een geconsolideerd overzicht krijgt van alle aangiften en de respectievelijke invoerrechten.

Het e-globalisatieproces in CAS ziet er als volgt uit:

 1. Configureer uw vergunningen in CAS en vermeld de globalisatieperiode ​

 2. CAS zal het startbericht automatisch genereren aan het begin van de globalisatieperiode

 3. Stuur shipment-informatie naar CAS. CAS maakt de EIDR aan.

 4. CAS aggregeert data en dient de tussenberichten automatisch of manueel in ​

 5. De tussenberichten kunnen gecorrigeerd worden in CAS

 6. CAS maakt het eindbericht ​

 7. Rapporten en dashboards zijn beschikbaar in CAS